Vår personvernerklæring

Personvernerklæring

Med denne erklæringen ønsker vi å gi deg innsikt i hvordan dine personopplysninger ivaretas med respekt og åpenhet. Vi garanterer at opplysningene du gir fra deg alltid vil være av fri vilje og i etterkant av en eksplisitt beskrivelse på hvorfor vi ber om dem, samt hva opplysningene skal brukes til. I tilfellene der vi ber om personopplysninger fra deg, vil årsaken alltid være forankret i vår intensjon om å gi deg best mulig kundebehandling.

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er vår daglige leder. Vedkommende har hovedansvaret for behandlingen av personopplysningene. Dette innebærer at det er han som avgjør hvilke opplysninger vi trenger for å utføre tjenestene som tilbys. I tillegg er det behandlingsansvarlig som har det overordnede ansvaret for hvordan opplysningene behandles og oppbevares.

Behandlingsansvarlig

Hvorfor, og hvordan, samler vi personopplysninger

Formålet med å be om personopplysninger er for å kunne tilby best mulig brukeropplevelse og levere en god tjeneste til våre kunder. Vi vil kun be om tilstrekkelig med opplysninger for at vi skal kunne levere den ønskede tjeneste

Vi ber om personopplysninger i skjemaene på vårt nettsted. Det vil alltid være frivillig å gi fra seg personopplysninger og vi er tydelige på hva vi skal bruke opplysningene til. Dersom du ønsker å avslutte din tilknytning eller kundeforhold med oss, eksportere dine opplysninger eller endre på noen av personopplysningene og samtykkene dine, kan du enkelt be om dette i en e-post til administrerende leder.

Hvorfor, og hvordan, samler vi personopplysninger

Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på vår nettside, men benytter oss ikke av noen cookies som kan identifisere deg som enkeltperson.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics Universal for å analysere besøksdata på nettsiden. Denne informasjonen blir lagret på Googles servere i USA og er underlagt Googles retningslinjer for personvern. For å verne om våre besøkendes personvern har vi anonymisert IP-adressen til våre besøkende. Dette er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Fra og med 1. juli 2023 vil analyseverktøyet vær Google Analytics 4 hvor all data lagres i Europa.

Vår nettside kan inneholde lenker til eksterne nettsider som ikke er omfattet av denne erklæringen om personvern.

Cookies

Samtykke

Når du bruker vår nettside, eller sender inn opplysninger til oss aksepterer du at opplysningene dine blir brukt i samsvar med disse retningslinjene. Vi minner om at det til enhver tid vil være mulig å slette hele eller deler av ditt forhold og/eller samtykker. Informasjon om kundeforholdet som er underlagt andre lover, som for eksempel regnskapsloven, kan ikke slettes.

Samtykke